Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigas

Sukurta 2022.07.26 / Atnaujinta 2022.07.26 09:05

Skelbiama atranka į Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigybę (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas 9,5.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ekonomikos, politikos mokslų, istorijos arba vadybos studijų krypčių arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo politikos srityje;

2. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu B2;

3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

3.  Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.                            

7. Bendrauja su paklausėjais sankcijų politikos ir įgyvendinimo klausimais, jiems teikia atitinkamą informaciją.

8. Seka Europos Sąjungos, JAV, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių bendraminčių naujienas sankcijų klausimais, atitinkamai atnaujina URM svetainės Tarptautinių sankcijų skyriuje viešinamą informaciją.                                 

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Dokumentų pateikimas

Dokumentai priimami 10 darbo dienų iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (per VATIS Atrankos modulį) (skelbimo Nr. 52535).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].