Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų bendras pareiškimas antrųjų „Liublino trikampio“ metinių proga

Sukurta 2022.07.28 / Atnaujinta 2022.07.28 12:03

Minėdami „Liublino trikampio“ ‒ trišalio Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos politinio, ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo iniciatyvos ‒ antrąsias metines,

mes, šių trijų valstybių užsienio reikalų ministrai,

atkreipiame dėmesį, kad mūsų šalys, sukūrusios „Liublino trikampio“ iniciatyvą, pateikė mažųjų aljansų veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo regione pavyzdį, sėkmingai prisidėjo prie bendrų tikslų tarptautinėse organizacijose ir institucijose įgyvendinimo. Per pastaruosius dvejus metus „Liublino trikampis“ įrodė savo atsparumą ir gebėjimą spręsti didžiausias Europos saugumo problemas. 2021 metų gruodžio 20 dieną ir 2022 metų vasario 23 dieną įvykę „Liublino trikampio“ šalių Prezidentų susitikimai, 2022 metų kovo 14 dieną pradėtas vyriausybių vadovų dialogas, taip pat 2021 metų gruodžio 11 dieną Lucke įvykęs nacionalinių koordinatorių susitikimas smarkiai padidino trišalio bendradarbiavimo galimybes.

Pabrėžiame svarbų „Liublino trikampio“ indėlį ir pastangas konsoliduoti tarptautinę paramą Ukrainai, prieš kurią Rusija pradėjo neišprovokuotą, nepagrįstą karą, mesdama iššūkį ir keldama grėsmę visai taisyklėmis grindžiamai pasaulio tvarkai. Šia proga pakartojame savo raginimą tarptautinei bendruomenei visomis jėgomis siekti aiškaus bendro tikslo ‒ galutinės pergalės prieš agresorių.

Sveikiname aktyvų karinį ir techninį bendradarbiavimą ir reiškiame norą plėsti trijų valstybių ginkluotųjų pajėgų dvišalį ir trišalį bendradarbiavimą, kurio pagrindu vyktų pratybos Lietuvos ir Lenkijos mokomosiose stovyklose, būtų teikiamos gydymo ir reabilitacijos paslaugos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams. Ukraina dėkoja Lietuvai ir Lenkijai už karinę pagalbą, taip pat už visapusišką humanitarinę ir finansinę paramą, itin vertinamą kaip nuoširdžią solidarumo ir tikros draugystės bei brolybės išraišką.

Pareiškiame apie savo tvirtą ketinimą nustatyti tolesnes ribojamąsias priemones Rusijai tol, kol bus visiškai atkurtas Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas tarptautiniu mastu  pripažįstamų sienų ribose.

Raginame tarptautinę bendruomenę įvesti visišką embargą Rusijos naftai ir dujoms, išplėsti individualias sankcijas Rusijos elito atstovams ir valstybinėms įmonėms, pašalinti Rusijos bankus iš Vakarų valstybių bankų sistemos. Pažymime, kad labai svarbu užkirsti kelią Rusijos bandymams apeiti sankcijas, taip pat būtina nustatyti ribojamąsias priemones šalims, padedančioms Rusijai tai daryti. Pabrėžiame, kad svarbu panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai atstatyti.

Pabrėžiame vieningą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos apsisprendimą dėl būtinybės patraukti Rusiją atsakomybėn už agresiją, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocido nusikaltimus, įvykdytus Ukrainos teritorijoje.

Išreiškiame norą toliau glaudžiai bendradarbiauti plėtodami „Liublino trikampio“ iniciatyvą, stiprinti bendrą kovą su Rusijos propaganda bei mūsų visuomenių atsparumą dezinformacijai.

Lenkija ir Lietuva palankiai vertina 2022 metų birželio 23 dieną priimtą Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Ukrainai Europos Sąjungos kandidatės statusą ir susitaria koordinuoti pastangas, kad visavertė Ukrainos narystė Europos Sąjungoje taptų tikrove. Lietuva ir Lenkija pakartotinai patvirtina savo pasirengimą suteikti Ukrainai visą reikalingą pagalbą būsimose derybose dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukraina pabrėžia pasiryžimą imtis veiksmų tam, kad atitiktų Europos Komisijos išvadoje dėl jos paraiškos narystei Europos Sąjungoje įvardintus kriterijus. Atsižvelgdamos į artėjantį aukščiausiojo lygio NATO viršūnių susitikimą Vilniuje 2023 metais, Lietuva ir Lenkija patvirtina savo pasirengimą skatinti intensyvias Aljanso diskusijas dėl kvietimo Ukrainai prisijungti prie NATO.

Šalys ketina glaudžiai bendradarbiauti, prisidėdamos prie plataus masto tarptautinių pastangų atstatyti Ukrainą, deramai atsižvelgdamos į tai, kad Ukrainos sėkmė yra svarbi bendram regiono ir visos Europos klestėjimui ir stabilumui.

Ministrai patvirtina didėjantį „Liublino trikampio“, kaip Vidurio Europos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos, vaidmenį ir ketina toliau plėsti saugumo, gynybos, energetikos, infrastruktūros, mokslo, kultūros sričių ir jaunimo bendradarbiavimą, įskaitant galimybę įtraukti į būsimų projektų įgyvendinimą kitas suinteresuotąsias šalis, atsižvelgdami į „Liublino trikampio“ šalių užsienio reikalų ministrų 2021 metais Vilniuje patvirtintą veiksmų planą.

Neoficialus vertimas