2016 metų III ketvirtis

Sukurta 2016.10.04

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2016 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai

Ministras

1

3.757

Ministro patarėjas

3

1.622

Viceministras

3

2.789

Ambasadorius ypatingiems pavedimams 29

2.223

Patarėjas

5

1.568

Ministerijos kancleris

1

2.948

Generalinis inspektorius

1

2.171

Departamento direktorius

19

2.199

Departamento direktoriaus pavaduotojas 23 1.863

Departamento patarėjas

14

1.737

Skyriaus vedėjas

64

1.596

Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje

1 1.373

Skyriaus patarėjas

19

1.544

Pirmasis sekretorius

27

1.349

Antrasis sekretorius

48

1.141

Trečiasis sekretorius

23

999

Atašė

32

818

Vyriausiasis specialistas

103

1.166

Vyresnysis specialistas

3

1.054

Specialistas

0

 

Dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

43

786   

Vyresnysis specialistas

3

704   

Specialistas

2

586   

Darbininkas

11

622