Paso arba ATK išdavimas/keitimas vaikui

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2023.02.24 16:18

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui/keitimui vaikams iki 16 metų:

  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, jeigu buvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės pasas);
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
  • Jeigu prašymą teikia vienas iš išsituokusių vaiko tėvų būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su prašymą pateikiančiu vaiko tėvu, arba to iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą dėl prašymo pateikimo; jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentą, kuriuo nutraukta santuoka; 
  • Jeigu pilietis pageidauja ir apmoka siuntimo išlaidas, pasas arba asmens tapatybės kortelė jam gali būti išsiųsti. Pasas arba asmens tapatybės kortelė yra siunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu;
  • 50 Eur konsulinis mokestis už paso išdavimą/keitimą, 100 Eur konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės išdavimą/keitimą. Asmens tapatybės kortelę keičiant kartu su pasu (tą pačią dieną), taikomas mažesnis – 50 Eur – konsulinis mokestis. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Jūsų pageidavimu ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad pateikėte dokumentus pasui ir/ar asmens tapatybės kortelei išduoti/pakeisti. Konsulinis mokestis už šios pažymos išdavimą yra 30 Eur.

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) išdavimo, kartu reikia pateikti prašymą ir dokumentus dėl vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha