Paso arba ATK išdavimas/keitimas praradus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus

Sukurta 2015.04.15 / Atnaujinta 2023.02.24 16:21

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybč patvirtinančio dokumento praradimą;
  • Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą, ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.;
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
  • Jeigu pilietis pageidauja ir apmoka siuntimo išlaidas, pasas arba asmens tapatybės kortelė jam gali būti išsiųsti. Pasas arba asmens tapatybės kortelė yra siunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu.
  • 100 Eur konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą (už vieną dokumentą). Asmens tapatybės kortelę keičiant kartu su pasu (tą pačią dieną), taikomas mažesnis – 50 Eur – konsulinis mokestis. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Jūsų pageidavimu ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad pateikėte dokumentus pasui ar/ir asmens tapatybės kortelei išduoti. Konsulinis mokestis už šios pažymos išdavimą yra 30 Eur.

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha