Notariniai veiksmai

Sukurta 2019.05.22 / Atnaujinta 2021.04.28 15:05

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Notariato įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios 2021 m. liepos 1 d., atsiras galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, kai notarinį veiksmą atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Daugiau informacijos apie notaliniu būdu teiksiamas paslaugas galite rasti Notarų rūmų pranešime.

Dėl notarinių veiksmų atlikimo privaloma asmeniškai atvykti į ambasadą Austrijoje. Prieš atvykstant į ambasadą dėl notarinio veiksmo atlikimo prašome iš anskto kreiptis elektroniniu paštu [email protected] nurodant besikreipiančio asmens kontaktinį telefono numerį bei prašomo atlikti notarinio veiksmo pobūdį.

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina testamentus;
 • tvirtina įgaliojimus;
 • tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 • tvirtina išankstinius nurodymus;
 • tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 • tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 • tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 • tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, tarifai:

Sandorių patvirtinimas  
 • Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas
50 eurų
 • Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas
100 eurų
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
Fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje arba iš anksto pavedimu į ambasados banko sąskaitą.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG

Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien

IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100

BIC: BKAUATWW

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha