Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2021.05.12 08:19

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) – asmens kelionės dokumentas, laikinai užsienio valstybėje esančiam asmeniui išduodamas tik sugrįžimui į Lietuvą praradus kelionės dokumentą (pasą ir (ar) asmens tapatybės kortelę), kelionės dokumentui tampus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui, taip pat užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 45 dienų nuo dokumento išdavimo dienos. AGP įrašytas galiojimo laikas nepratęsiamas.

 

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui:

 

Dokumentai, pateikiami AGP gauti užsienio valstybėje gimusiam vaikui:

  • Prašymas išduoti AGP;
  • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio), atitinkančios vaiko amžių;
  • Vieno iš tėvų, Lietuvos Respublikos piliečio, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Lietuvoje išduotas vaiko gimimo liudijimas arba Austrijos institucijos išduotas gimimo liudijimas (Geburtsurkunde) ir vertimas į lietuvių kalbą, arba Austrijos institucijos išduotas išrašas iš gimimo akto įrašo, išduotas pagal 1976-09-08 Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (Auszug aus dem Geburtseintrag, Formblatt A);
  • informacinis pranešimas.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą yra 25 eurai. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Kūdikiams iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nebūtina. Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų amžius, prašymą dėl AGP išdavimo pateikia pats.

Pareiškėjas, dokumentus AGP gauti pateikęs ambasadai registruotu paštu, faksu arba skenuotus elektroniniu paštu, AGP atsiimti atvyksta asmeniškai ir turi pateikti registruotu paštu, faksu arba elektroniniu paštu atsiųstų dokumentų originalus. Išimtiniais atvejais, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą, kai konsulinis pareigūnas asmens tapatybę patvirtina ir dokumentų originalus patikrina nuotoliniu būdu, AGP išsiunčiamas konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, asmeniui apmokėjus siuntimo išlaidas.

 

Ambasadoje išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu, jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:

  • Dokumentai išduoti AGP buvo pateikti asmeniškai atvykus į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulinį pareigūną;
  • Pareiškėjas yra pateikęs Prašymą dėl AGP siuntimo paštu;
  • Pareiškėjas pateikia apmokėtą voką arba apmoka siuntimo paštu išlaidas.

Dokumentai AGP išduoti pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP įsigalioja nuo išdavimo datos.

SVARBU:      

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu.

Dėl AGP išdavimo be išankstinės registracijos yra priimami piliečiai tik skubios konsulinės pagalbos atvejais, Lietuvoje nuolat gyvenantys ir užsienyje laikinai esantys asmens tapatybės dokumentus praradę piliečiai, kurie artimiausiu metu grįžta į Lietuvą

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha