Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Pratęsiama atranka į Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje raštvedžio pareigybę

Sukurta 2020.01.27 / Atnaujinta 2020.01.27 11:16

Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje raštvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. Atrinktam kandidatui, pasirašius terminuotą darbo sutartį, bus mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Reikalavimai raštvedžio pareigybei:

turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Darbuotojo funkcijos:

pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
užtikrina atstovybės pastatų (įskaitant ir rezidenciją), tarnybinių patalpų, inžinerinių sistemų, informacinių technologijų įrenginių, signalizacijų techninę priežiūrą ir eksploataciją, organizuoja jų remonto darbus;
ruošia atstovybės patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina tiesioginėms funkcijoms atlikti;
prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos; 
vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijoje paštu: Löwengasse 47/4, 1030 Wien arba elektroniniu paštu: [email protected] iki 2020 m. vasario 7 d. 16:15 valandos. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Naujienlaiškio prenumerata