Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę nuo 2020 m. sausio 2 dienos

Sukurta 2019.10.01 / Atnaujinta 2019.10.01 14:03

Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. Atrinktam kandidatui, pasirašius terminuotą darbo sutartį, bus mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Reikalavimai  sekretoriaus pareigybei:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas: vokiečių kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu ir anglų- ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Darbuotojo funkcijos:

 1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 16. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 17. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 18. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es).
 19. ruošia ambasados patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
 20. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijoje paštu: Löwengasse 47/4, 1030 Wien arba elektroniniu paštu: [email protected]  iki 2019 m. spalio 11 d. 17:00 valandos. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Naujienlaiškio prenumerata