Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę nuo 2020 m. sausio 2 dienos

Sukurta 2019.10.01 / Atnaujinta 2019.10.01 14:02

Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje raštvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. Atrinktam kandidatui, pasirašius terminuotą darbo sutartį, bus mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Reikalavimai  raštvedžio pareigybei:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti vokiečių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Darbuotojo funkcijos:

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
 10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 11. organizuoja ambasadoje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 12. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių ambasadoje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 13. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 14. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 15. aprūpina ambasados darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 16. rengia sutartis dėl ambasadoje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 17. organizuoja ambasados renginius ir priėmimus;
 18. vykdo ambasados išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;
 19. vykdo ambasados finansų apskaitą;
 20. vykdo ambasados finansų kontrolę;
 21. vykdo ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;
 22. pildo ambasados darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraštį;
 23. atlieka vertimus raštu;
 24. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 25. rengia ir vykdo sutartis paslaugų ir ūkinės veiklos klausimais, tvarko su ūkine veikla susijusias sąskaitas;
 26.  vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijoje paštu: Löwengasse 47/4, 1030 Wien arba elektroniniu paštu: [email protected]  iki 2019 m. spalio 11 d. 17:00 valandos. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Naujienlaiškio prenumerata