Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AUSTRIJOS RESPUBLIKOJE, SLOVAKIJOS RESPUBLIKAI, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: Löwengasse 47/4, 1030 Vienna, AUSTRIA LR ambasados Zagrebo skyrius: Miramarska 23, 10000 Zagreb CROATIA

plačiau »

Tel. +43 1 718 5467;
Faksas +43 1 718 5469;
El. paštas

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę nuo 2018 m. sausio 1 dienos. Atrinktam kandidatui, pasirašius terminuotą darbo sutartį, bus mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis

Sukurta 2017.10.02 / Atnaujinta 2017.10.02 14:26

Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje raštvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai pareigybei:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu.
 • Mokėti ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas: vokiečių kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu, anglų - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 • Turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį valstybės institucijų administravimo srityje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis MS Office programiniu paketu, kita biuro technika.
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir finansų apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos teisės aktų bei sutarčių ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūros taisykles.
 • Išmanyti ir sugebėti teikti informaciją telefonu Lietuvos Respublikos piliečiams konsuliniais klausimais.
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.
 • Laikytis profesinės etikos reikalavimų;
 • Turėti kolektyvinio darbo įgūdžių.
 • Būti nepriekaištingos reputacijos.
 • Žinoti reikalavimus, keliamus materialiai atsakingiems Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių darbuotojams.

 

Darbuotojo funkcijos:

 • Ruošti ambasados sąmatos ir metinio balanso projektus, mėnesines, ketvirtines ir metines finansines ataskaitas, taip pat rengti ir teikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai reikalingą kitokią ambasados finansinės-ūkinės veiklos informaciją.
 • Vykdyti buhalterinę apskaitą (tvarkyti bankines sąskaitas, kasos knygą, tabelius ir kt.), išmokėti atlyginimus ir kitas išmokas, laiku apmokėti sąskaitas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas.
 • Rengti ambasados vadovo įsakymų projektus, susijusius su ambasados finansine, administracine bei ūkine veikla.
 • Teikti konsulinę informaciją telefonu.
 • Vykdyti ambasados išlaidų kontrolę, aprūpinti ambasadą reikalingu inventoriumi ir medžiagomis bei vykdyti inventoriaus ir medžiagų apskaitą.
 • Būti atsakingu už ambasados turtą, pinigines lėšas ir materialines vertybes.
 • Užtikrinti ambasados nuomojamų tarnybinių patalpų tinkamą būklę, jų inžinerinės įrangos, taip pat ryšių, kompiuterinės bei dauginimo technikos normalų funkcionavimą.
 • Rūpintis ambasados patalpų priešgaisrine būkle ir apsauga.
 • Padėti organizuoti renginius, įgyvendinant ambasados veiklos planą.
 • Rūpintis tarnybinių automobilių technine būkle, savalaikiu aptarnavimu bei remontu.
 • Tvarkyti ambasados diplomatinį paštą.
 • Vykdyti kitus ambasados vadovo pavedimus, susijusius su ambasados nuostatuose nurodytų funkcijų įgyvendinimu.

 

Privalumai:

 • Darbo diplomatinėje atstovybėje patirtis.
 • Rusų kalbos mokėjimas.

 

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijos Respublikoje paštu: Löwengasse 47/4, 1030 Wien arba elektroniniu paštu: [email protected]  iki 2017 m. spalio 12 dienos. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Naujienlaiškio prenumerata