Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AUSTRIJOS RESPUBLIKOJE, SLOVAKIJOS RESPUBLIKAI, KROATIJOS RESPUBLIKAI, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: Löwengasse 47/4, 1030 Vienna, AUSTRIA LR ambasados Zagrebo skyrius: Miramarska 23, 10000 Zagreb CROATIA

plačiau »

Tel. Lietuvos Respublikos ambasada Vienoje +43 1 718 5467; Lietuvos Respublikos ambasados Zagrebo skyrius +38 5164 47785
Faksas Lietuvos Respublikos ambasada Vienoje +43 1 718 5469; Lietuvos Respublikos ambasados Zagrebo skyrius +38 5164 47789
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.09.08 / Atnaujinta 2015.04.24 14:34

Konsuliniai veiksmai

Kaina eurais

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

5 eurai

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. Šengeno vizos

60 eurų

2.2. nacionalinės vizos (D)

60 eurų

2.3. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą

5 eurai

3. Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą

20 eurų

4. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

4.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurai

4.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

25 eurų

4.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60 eurų

5. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

6. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

7. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

7.1. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje

10 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

7.2 dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

8. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

8.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą

115 eurų

8.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą

15 eurų

9. Už atliekamus notarinius veiksmus:

9.1. sandorių patvirtinimą

30 eurų

9.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

10 eurų už puslapį

9.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį):

 30 eurų

9.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

9.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

9.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

9.8. jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

9.9. dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų

10. Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

11. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20 eurų

12. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

30 eurų per mėnesį

14. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

14.1. iki 115 eurų vertės

15 eurų

14.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

15. Sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

16. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsulinis mokestis mokamas ambasadoje grynais arba iš anksto pervedamas į ambasados sąskaitą.

Ambasados sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

 

Naujienlaiškio prenumerata