Santuokos sudarymas užsienio valstybėje

Sukurta 2019.05.22

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nori sudaryti santuoką užsienyje (nesvarbu, su kokios valstybės piliečiu), jo gali būti prašoma pateikti pažymą apie šeiminę padėtį. Ši pažyma turi būti pateikiama užsienio valstybės institucijai, kurioje bus registruojama santuoka.

Pažymą apie šeiminę padėtį Lietuvoje išduoda miestų (rajonų) civilinės metrikacijos skyriai (pagal piliečio deklaruotą gyvenamąją vietą). Pažymą gali gauti pats asmuo arba jo įgaliotas kitas asmuo, kreipdamasis tiesiogiai į civilinės metrikacijos skyrių (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą). Pažyma išduodama lietuvių kalba. Prieš pateikiant pažymą užsienio valstybės kompetentingai institucijai, pažyma turi būti patvirtinta „Apostille“ ir išversta į tos valstybės kalbą. Dėl pažymos patvirtinimo „Apostille“ galima kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą Vilniuje, J.Tumo-Vaižganto 2, tel. 2362 613.

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nuolatos gyvena užsienyje ir yra deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos, pažymą apie šeiminę padėtį jis gali gauti asmeniškai atvykęs ir pateikęs prašymą Lietuvos Respublikos ambasadoje Vienoje.

Naujienlaiškio prenumerata