Paso arba ATK išdavimas/keitimas suaugusiajam

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2015.04.15 13:30

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui asmenims nuo 16 metų:

  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Jūsų amžių atitinkančios 2 foto nuotraukos viename lape. Nuotraukos dydis - 40x60 mm, gali būti 35x45 mm, svarbu, kad atstumas nuo smakro iki viršugalvio būtų 31-35 mm. Nuotraukos turi būti tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (Žin., 2006, Nr.93-3657) patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje pateikiami nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžiai.
  • Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:
  • Prašymas dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu (jei asmeniui yra sukakę 18 metų) siuntimo.
  • Registruotas vokas už kurį sumokėta (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu).
  • 100 eurų konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestis mokamas grynais ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

50% konsulinio mokesčio lengvata taikoma vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Jūsų pageidavimu ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad pateikėte dokumentus pasui pakeisti. Konsulinis mokestis už šios pažymos išdavimą yra 30 eurų.

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto telefonu +43 1 710 9758 ambasados darbo valandomis. 

 

Naujienlaiškio prenumerata