Paso arba ATK išdavimas/keitimas suaugusiajam

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2020.09.14 15:05

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui/keitimui asmenims nuo 16 metų:

  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė);
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
  • 2 ne senesnės nei 6 mėn. nuotraukos. Nuotraukos dydis - 40x60 mm, gali būti 35x45 mm, svarbu, kad atstumas nuo smakro iki viršugalvio būtų 31-35 mm. Nuotraukos turi būti tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (Žin., 2006, Nr.93-3657) patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje pateikiami nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžiai.
  • Jeigu pilietis pageidauja ir apmoka siuntimo išlaidas, pasas arba asmens tapatybės kortelė jam gali būti išsiųsti. Pasas arba asmens tapatybės kortelė yra siunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu.
  • 100 eurų konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Jūsų pageidavimu ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad pateikėte dokumentus pasui ir/ar asmens tapatybės kortelui išduoti/pakeisti. Konsulinis mokestis už šios pažymos išdavimą yra 30 eurų.

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

 

Naujienlaiškio prenumerata