Notariniai veiksmai

Sukurta 2019.05.22

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • priima jūrinius protestus;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

 

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, tarifai:

Sandorių patvirtinimas:

 

 • įgaliojimo patvirtinimas

30 eurų

 • testamento patvirtinimas

30 eurų

 • kitų sandorių patvirtinimas

30 eurų

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų už puslapį

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10 eurų

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį):

 

 • iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą

30 eurų

 • iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas

30 eurų

Asmeninio testamento priėmimas saugoti

50 eurų

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

30 eurų

Jūrinio protesto akto priėmimas

100 eurų

Kitos paslaugos:

 

 • sandorių ar pareiškimų surašymas

50 eurų

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Naujienlaiškio prenumerata