Notariniai veiksmai

Sukurta 2019.05.22 / Atnaujinta 2020.11.27 12:01

Dėl notarinių veiksmų atlikimo privaloma asmeniškai atvykti į ambasadą Austrijoje. Prieš atvykstant į ambasadą dėl notarinio veiksmo atlikimo prašome iš anskto kreiptis elektroniniu paštu [email protected] nurodant besikreipiančio asmens kontaktinį telefono numerį bei prašomo atlikti notarinio veiksmo pobūdį.

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • Tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • Liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • Liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 • Lvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • Priima saugoti asmeninius testamentus;
 • Tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • Priima jūrinius protestus;
 • Atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, tarifai:

Sandorių patvirtinimas  
 • Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas
50 eurų
 • Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas
100 eurų
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį):
 • Iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą
30 eurų
 • Iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas
30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
Jūrinio protesto akto priėmimas 100 eurų

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje arba iš anksto pavedimu į ambasados banko sąskaitą.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG

Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien

IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100

BIC: BKAUATWW

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

 

Naujienlaiškio prenumerata