Nelaimės atveju

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2019.05.22 15:48

DĖMESIO:

Pirminė informacinė konsulinė pagalba nelaimės atveju teikiama visa parą telefonu +370 706 52444.
 • Jei užsienyje likote be pinigų
  Jeigu Jums reikalinga skabiai gauti grynųjų pinigų, galite pasinaudoti „Western Union“ grynųjų pinigų perlaida. Tai greičiausias ir patogiausias grynųjų pinigų siuntimo būdas iš užsienio į Lietuvą ir iš Lietuvos į bet kurią šalį. Žinodami tik pinigų gavėjo vardą, pavardę ir šalį, kurioje jis yra, neturėdami net banko sąskaitos, per keliolika minučių galite persiųsti ar gauti pinigų.

  Lietuvoje tai galima padaryti bet kuriame „Swedbank“ banko filiale. Susisiekite su artimaisiais, nurodykite šalį ir miestą, kur esate. Sutarkite dėl konkrečios pinigų sumos ir kuris asmuo perves pinigus. Informuokite, jei neturite jokio asmens dokumento - siuntėjas užpildys atitinkamą formą, apibūdinančią Jus. Siuntėjui padarius pavedimą, dar kartą jam paskambinkite ir sužinokite pavedimo kodą. Tada ieškokite artimiausio pašto skyriaus ar banko filialo, ir kreipkitės dėl sumos išmokėjimo. Pateikite asmens dokumentą su nuotrauka (jei turite), pasakykite pavedimo kodą, pervestą pinigų sumą ir asmens, padariusio pavedimą, vardą ir pavardę. Duomenims sutapus, Jums bus išmokėti grynieji pinigai.
 • Susirgus
  Prieš vykstant į užsienį patartina pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele, kurią išduoda teritorinės ligonių kasos (daugiau informacijos rasite Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje). Su šia kortele ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu asmuo dėl būtinos medicininės pagalbos turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa (Gebietskrankenkasse). Už suteiktas paslaugas valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose gydymo įstaigose iš karto sumokėti nereikalaujama.

  Kompetentinga įstaiga, atsakinga už sklandų sutarties tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Austrijos valstybinės ligonių kasos įgyvendinimą yra Austrijos socialinio draudimo įstaigų asociacija: adresas - Kundmanngasse 21, Postfach 600, A1031 Wien, telefonas + 43 1 71132, faksas + 43 1 711 323 777, e. paštas [email protected].

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad gydytojo odontologo paslaugos įstaigose, sudariusiose sutartis su regionine ligonių kasa, yra kompensuojamas tik iš dalies. Taip pat žinotina, kad tiek valstybinėse, tiek privačiose stacionaraus gydymo įstaigose reikia mokėti tam tikrą mokestį už kiekvieną praleistą dieną ir šios išlaidos nėra kompensuojamos. Todėl patartina pasirūpinti ne tik Europos sveikatos draudimo kortele, bet ir privačiu draudimu, kuris kompensuotų ne tik būtinos pagalbos išlaidas, bet ir kitas Jūsų patirtas gydymo išlaidas.

  Dėl būtinos greitosios medicinos pagalbos reikia skambinti telefonu 144 arba tiesiai į ligoninės būtinos pagalbos skyrių. Transportavimas iki artimiausios ligoninės yra nemokamas.

  SVARBU: Medicinos transporto pagalba kalnuose yra mokama, ir šios išlaidos nekompensuojamos. Vykstantiems slidinėti būtina pasirūpinti atitinkamu draudimu.

  Taip pat rekomenduojame įsigyti ir civilinės atsakomybės draudimą, t.y. apdrausti ir kitą asmenį, kuriam dėl Jūsų kaltės gali būti padaryta žala. Slidininkų civilinės atsakomybės draudimas tampa vis populiaresnis Austrijoje. Teismai nagrinėja bylas, kuriose ieškovai iš kaltininkų reikalauja didelių kompensacijų už patirtus sveikatos sužalojimus.

  Jeigu asmuo prieš išvykdamas nepasirūpino Europos sveikatos draudimo kortele ir jam prireikė būtinos medicinos pagalbos, už suteiktas paslaugas valstybinės ligonių kasos atsiskaito šia tvarka:
  Austrijos gydymo įstaiga išsiunčia laisvos formos pranešimą Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos faksu +370 5 236 4111. Pranešime nurodoma ligonio asmens duomenys ir laikotarpis, kurio metu asmuo gydėsi šioje įstaigoje. Valstybinė ligonių kasa informuoja gydymo įstaigą apie tai, ar asmuo yra apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu. Apdraustajam galioja tos pačios taisyklės dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas: mokėti iš karto reikia tik už gydymo įstaigoje praleistas dienas ir už kitas suteiktas ne būtinos pagalbos išlaidas.

  SVARBU: Gali pasitaikyti atvejų, kai gydymo įstaiga dėl darbuotojų neprofesionalumo arba negeranoriško požiūrio gali reikalauti sumokėti už paslaugas iš karto. Tokiu atveju būtinai paimkite visus apmokėjimo kvitus ir grįžę juos pateikite savo teritorinei ligonių kasai arba privataus draudimo kompanijai.

Ką daryti nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju?

Įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu susižalojote arba susirgote kelionėje, nedelsdami kreipkitės į gydymo įstaigą, kurioje bus suteikta kvalifikuota medicinos pagalba.

Jei nežinote, kaip elgtis patyrus traumą, susirgus arba patekus į ligoninę ilgesniam laikui užsienyje, skambinkite draudimo liudijime arba jo prieduose nurodytais telefonų numeriais Jūsų draudimo bendrovės asistavimo kompanijai arba tiesiogiai draudimo bendrovei.

Nuvykę į gydymo įstaigą, pateikite galiojantį draudimo liudijimą arba Europos sveikatos draudimo kortelę. Pateikus galiojantį draudimo liudijimą, gydymo įstaiga susisieks su draudimo bendrove.

Jei turite galimybę, sąskaitą už suteiktą medicinos pagalbą galite apmokėti. Grįžę į Lietuvą, turite teisę kreiptis į Jus apdraudusią draudimo bendrovę dėl patirtų išlaidų kompensavimo. Verta pastebėti, jog išlaidos Jums bus grąžinamos tik pateikus gydymo įstaigos dokumentus, patvirtinančius kreipimosi ir mokėjimo faktą.

 

Ką daryti, jei tapote nusikaltimo auka?

Jeigu užsienyje Jus apvogė ar apiplėšė, prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsdami apie tai informuokite artimiausią teisėsaugos (policijos) įstaigą. Jeigu vagystės ar plėšimo metu praradote savo dokumentus, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, kreipkitės į artimiausią Lietuvos atstovybę, o jei tokios šalyje nėra, į bet kurios Europos Sąjungos valstybės ambasadą.

Susidūrus su prekyba žmonėmis, nukentėję, jų artimieji ar asmenys, žinantys apie tokio nusikaltimo padarymą, gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kuris veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių tel.: 8 5 271 9901, 8 5 271 9284, mob. 8 618 31105, 8 698 04903 (visą parą).

Prireikus šis skyrius nukreips jus ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą bei apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei jums bus grasinama ar jūs būsite šantažuojami.

Naujienlaiškio prenumerata