Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2020.09.14 15:15

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo epaslaugos.lt. Naująja informacine sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.registrucentras.lt. Smulkesnę informaciją MEPIS sistema pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

 

Teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą išdavimas

Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę tai galėsite padaryti ambasadoje). Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos („išsiregistruoti“) nepageidaujate, dėl teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį išdavimo Jums reikės kreiptis į kompetentingą instituciją Lietuvoje.

Dėl teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje pateikiama:

 • Užpildytas “Prašymas dėl teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį išdavimo”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo”;
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

Jūsų pateikti dokumentai teismo pažymėjimui apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį išduoti yra perduodami kompetentingai institucijai Lietuvoje, tai gali užtrukti 2-2.5 mėnesio.

Prašymų formos

Tarptautinės formos liudijimų (Išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų pagal pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis) išdavimas

Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę tai galėsite padaryti ambasadoje).

Dėl išrašo iš civilinės būklės akto įrašo išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje pateikiama:

 • Užpildytas “Prašymas dėl išrašo iš civilinės būklės akto įrašo (gimimo, santuokos ar mirties) išdavimo”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Gimimo, santuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);
 • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
 • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;

Konsulinis mokestis už išrašo išdavimą yra 5 EUR (jeigu išduoda Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje).

Konsulinis mokestis už išrašo pareikalavimą yrs 20 EUR (jeigu išduoda Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaiga).

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

Išrašo iš gimimo (Formule A), santuokos (Formule B), mirties akto (Formule C) įrašo tvirtinti pažyma (Apostille) ir versti į lietuvių kalbą nereikia.

Prašymų formos

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje 

Jei išsituokėte Austrijos Respublikoje ar kitoje šalyje, turite ištuoką įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę, tai galėsite padaryti ambasadoje).

Dėl užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje pateikiama:

 • Užpildytas “Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką”;
 • Įsiteisėjęs Austrijos Respublikos teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimą ir vertimą į lietuvių kalbą. Jei teiksite įsiteisėjusį teismo sprendimą, pakanka sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies vertimo į lietuvių kalbą (viso teismo sprendimo versti nebūtina);
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Buvusio sutuoktinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu neturite galimybės jos pateikti, laisvos formos pareiškimas);
 • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;

Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas).

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

Jūsų pateikti dokumentai užsienio valstybėje nutrauktai santuokai į apskaitą įtraukti ir išrašui iš santuokos nutraukimo akto įrašo išduoti (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas) yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Jų tvarkymas gali užtrukti 1, 5-2 mėnesius.

Prašymų formos

Vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje 

Jei Jums užsienio valstybėje gimė vaikas, turite jo gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę tai galėsite padaryti ambasadoje).

Dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje pateikiama:

 • Užpildytas “Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą”;
 • Austrijos Respublikos vaiko gimimo liudijimas ir vertimas į lietuvių kalbą. Jei pateikiamas Išrašas iš gimimo akto įrašo (Auszug aus dem Geburtseintrag) - Formule A (išduotas taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją), tuomet šio dokumento versti į lietuvių kalbą nereikia;
 • Galiojantys vaiko tėvų Lietuvos Respublikos pasai arba asmens tapatybės kortelės (jei vienas iš vaiko tėvų - ne Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas jo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba asmens dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija);
 • Vaiko tėvų Lietuvos Respublikos santuokos liudijimas arba šio dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija (jeigu santuoka įregistruota Austrijoje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, kartu pateikiama prašymas ir dokumentai dėl užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje - žr. „ Užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje”;
 • Galiojantas vaiko kitos valstybės asmens tapatybės dokumentas arba šio dokumento notarine tvarka patvirtinta kopija (jeigu vaikas yra kitos valstybės pilietis ir toks dokumentas jam yra išduotas);
 • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;

Konsulinis mokestis už išrašo iš gimimo akto įrašo pareikalavimą yra 20 EUR (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas). Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

Jūsų pateikti dokumentai vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimui į apskaitą įtraukti ir išrašui iš gimimo akto įrašo išduoti (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas) yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Jų tvarkymas gali užtrukti 1, 5-2 mėnesius.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t.y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaiga.

Prašymų formos

Užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Jei santuoką registravote užsienio valstybėje, turite santuoką apskaityti ir Lietuvoje. Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Austrijoje ir deklaravę išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol išvykimas iš Lietuvos nebuvo deklaruotas, tai reikės padaryti ambasadoje).

Dėl užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijos Respublikoje pateikiama:

 • Užpildytas “Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką”;
 • Austrijos Respublikos santuokos liudijimas ir vertimas į lietuvių kalbą. Jei pateikiamas išrašas iš santuokos akto įrašo (Auszug aus dem Heiratseintrag) formos "Formule B" (išduotas taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją), tuomet šio dokumento nereikia versti į lietuvių kalbą;
 • Jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką - įsiteisėjusį Austrijos Respublikos teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir vertimą į lietuvių kalbą. Pakanka pateikti sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies vertimą į lietuvių kalbą (viso teismo sprendimo versti nebūtina);
 • Jei sutuoktinis yra našlys - jo buvusio sutuoktinio mirties liudijimas ir vertimas į lietuvių kalbą. Jei pateikiamas tarptautinis išrašas iš mirties akto įrašo (Formule C), tuomet šio dokumento nereikia versti į lietuvių kalbą;
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Galiojantis sutuoktinio pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Jeigu pageidaujate, kad konsulinė įstaiga dokumentą atsiųstų registruotąja pašto siunta konsulinei įstaigai pateikiama:
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu”;
 • Užpildytas “Prašymas dėl dokumento pareikalavimo”;
 • Registruotas vokas už kurį sumokėta arba apmokėti siuntimo išlaidas;

Konsulinis mokestis už išrašo iš santuokos akto įrašo pareikalavimą yra 20 EUR (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas). Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

SVARBU:

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu:  https://konsreg.urm.lt/visit/register/at1

Jūsų pateikti dokumentai užsienio valstybėje sudarytai santuokai į apskaitą įtraukti ir išrašui iš santuokos akto įrašo išduoti (jeigu pageidaujate, kad būtų išduotas) yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Jų tvarkymas gali užtrukti 1, 5-2 mėnesius.

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata