Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2019.05.22 16:28

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) – asmens kelionės dokumentas, laikinai užsienio valstybėje esančiam asmeniui išduodamas tik sugrįžimui į Lietuvą, asmeniui praradus kelionės dokumentą (pasą ir (ar) asmens tapatybės kortelę), kai kelionės dokumentas tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, taip pat užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės. 

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų nuo dokumento išdavimo dienos. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui:

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui:

  • prašymas išduoti AGP;
  • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio), atitinkančios vaiko amžių;
  • vieno iš tėvų, Lietuvos Respublikos piliečio, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Lietuvoje išduotas vaiko gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijos išduotas išrašas iš gimimo akto įrašo (Austrijoje - Auszug aus dem Geburtseintrag, Formblatt A), išduotą pagal 1976-09-08 Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Šio dokumento nereikia nei tvirtinti „Apostille“, nei versti į lietuvių kalbą. Slovakijoje išduotas gimimo liudijimas turi būti legalizuotas, t.y. patvirtintas „Apostille“ ir išverstas į lietuvių kalbą. 
  • informacinis pranešimas;
  • 20 eurų konsulinis mokestis. Mokestis mokamas grynais ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG
Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien
IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100
BIC: BKAUATWW

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Kūdikiams iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nebūtina.

Pareiškėjas, dokumentus AGP gauti pateikęs ambasadai paštu, faksu arba skenuotus elektroniniu paštu, AGP atsiimti atvyksta asmeniškai.

Ambasadoje išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu, jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:

  • dokumentai išduoti AGP buvo pateikti asmeniškai;
  • Pareiškėjas yra pateikęs pareiškimą dėl AGP siuntimo paštu;
  • Pareiškėjas apmoka persiuntimo paštu išlaidas arba pateikia sau adresuotą voką su pašto ženklu.

Dokumentai AGP išduoti pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP įsigalioja nuo išdavimo datos, t.y. išduodamas ne anksčiau kaip prieš 2 savaites iki kelionės dienos.

Naujienlaiškio prenumerata